Return to Headlines

GUSD Closing the Digital Divide – Loaner Chromebooks and Hotspots

Hello Jefferson Families,

This is Ms. Alexan with a very important message. Please read this entire email carefully.

This information will also be posted on our school website!

GUSD Closing the Digital Divide – Loaner Chromebooks and Hotspots:

IF YOU COMPLETED THE GUSD SURVEY AND REQUESTED A CHROMEBOOK AND/OR A WI-FI HOTSPOT for the 2020-2021 school year:

 • You can pick up your requested device on Wednesday, August 12, 2020, between 9:00am and 12:00 noon at Jefferson Elementary. THE LOANER AGREEMENT FORMS WILL AVAILABLE AT SCHOOL.
 • Please park and go the main entrance of the school on Fifth Street.
 • Wear a face covering and maintain a 6-foot social distance as you wait in line.
 • Once you enter the auditorium, you will need to give your child’s name and grade level to pick up a device.

IF YOU DID NOT REQUEST A DEVICE BUT your child needs one, call the GUSD CHROMEBOOK TECH SUPPORT LINE at 818 478 2664.

IF YOU ALREADY HAVE A GUSD DEVICE THAT YOU PICKED UP LAST YEAR, please continue to use that device.

IF YOU REALIZE YOUR CHILD NEEDS A DEVICE AFTER THE START OF THE YEAR, YOU MAY be able to get one from the kiosk at GUSD on a first come first serve basis.

We are working very hard to close the digital divide and make sure all our students have access to the technology and internet they will need daily to participate actively in their learning. We will provide information and support students to access Google Classroom, Clever and applications that will use for distance learning.  

 

Parent Information Meetings - Please Mark your Calendar!

GUSD Kindergarten Virtual Family Orientation - August 13, 2:00pm or 3:00pm

JEFFERSON Transitional Kindergarten Orientation - August 13, 10:30am

JEFFERSON K Orientation - August 13, 8:30am

JEFFERSON FLAG K Orientation - August 14, 8:30 am

JEFFERSON New Families Orientation - August 14, 10:30am

Ms. Alexan’s Coffee with the Principal for All - Wednesday, August 19, 10:30am.

All orientations are virtual. Links for all meetings will be emailed to you.

 

 

 

2020-21 Online Student Information Update

 • Make sure all of your contact information is up to date before school begins on August 19! Log in to our Parent Connection Portal at gusd.netto:
  • Update student and parent contact information
  • Update emergency contacts
  • Electronically sign Parent/Student Handbook forms
  • Lunch Applications
  • Complete your financial aid/benefit information
 • Visit our Parent Connection portal at gusd.net
  • Log in using your PIN # and password
  • Click “Annual Student Information Update” in the top right corner
  • Update your student and parent/guardian information for each section (note: each parent/guardian will need to update their information using their individual PIN/password)

I hope to see you at some of our meetings.

Enjoy the last week of summer break and have a good evening.

 

Բարև սիրելի ընտանիքներ,

Սա տիկին Ալեքսանն է ՝ շատ կարևոր ուղերձով:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս էլ. Նամակը:

 

Եթե ​​պատասխանել եք հարցմանը և ավելացրել ձեր երեխայի անունը 2020-2021 ուսումնական տարվա համար համակարգիչ վերցնել –

 • կարող եք Չորեքշաբթի, օգոստոսի 12-ին, ժամը 9-ից մինչև 12-ը:
 • Խնդրում ենք գնալ դպրոցի հիմնական մուտքը:
 • Մի մոռացեք օգտագործել դեմքի ծածկույթ և պահպանել 6-ոտանի սոցիալական հեռավորությունը, երբ սպասում եք:
 • Դահլիճ մուտք գործելուց հետո ձեզ հարկավոր է տալ ձեր երեխայի անունը և դասարանի մակարդակը:

 

Եթե հարցմանը չպատասխանեցիք, կարող եք զանգահարել 818 478 2664.

 Եթե ​​անցյալ տարի համակարգիչ եք վերցրել, խնդրում ենք շարունակեք օգտագործել այն: Եթե ​ ուսումնական տարվա մեկնարկից հետո համակարգիչ պետք է, կարող եք վերցնել GUSD-ից:

Մենք շատ քրտնաջան աշխատում ենք ՝ թվային բաշխումը փակելու համար և համոզվեք, որ մեր բոլոր ուսանողներն ունենան իրենց հասանելիության տեխնոլոգիաներն ու ինտերնետը, որոնք ամեն օր կպահանջվեն իրենց ուսմանը ակտիվորեն մասնակցելու համար:

Հարցերի դեպքում դիմեք դպրոցին (կամ ձեր երեխայի ուսուցչին ուսումնական տարվանից հետո):

 

Շնորհակալություն.