Return to Headlines

Fifth Grade Parent Meeting

Dear Parents of Fifth grade students,

Please mark your calendar and plan to attend a very important meeting on Thursday, January 17, at 6 PM to 7 PM in our auditorium. 
At this critical meeting, you will hear about various subjects related to fifth grade students at Jefferson including report card marks, academic and behavior expectations, CAASPP testing, PE, and Fitnessgram assessments. 

Students may attend with their parents. 

I hope you will be able to attend this important meeting. I look forward to seeing you then.

Thank you for listening and have a good evening. 

Principal Armineh Alexan


Ջեֆերսոն դպրոցի 5-րդ դասարանցիների սիրելի ծնողներ,
Հինգշաբթի,  հունվարի 17-ին, երեկոյան ժամը 6-7-ը Ջեֆերսոն դպրոցի դահլիճում տեղի է ունենալու տեղեկատվական հանդիպում 5-րդ դասարանցիների  ծնողների համար:
Ցանկալի է բոլոր ծնողների մասնակցությունը:

Շնորհակալությամբ՝
Արմինէ Ալեքսան
Ջեֆերսոն դպրոցի տնօրեն