If you are having trouble viewing the document, you may download the document.
 • Sunday Message 9-27-2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 9/20/2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 9/13/2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 9/6/2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 8/30/2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 8/23/2020

  Good Evening Tiger Families,

  This is Mrs. Alexan calling with my regular Sunday evening message. I hope you have had a relaxing weekend after a very exciting and busy week.

  Please note the email version of this call has all the details and the Armenian text.

  Thanks to Elks Lodge for donation of dictionaries to our third graders. For the 16th consecutive year, the Glendale Elks Lodge #1289 (120 E. Colorado Blvd., Glendale, CA 91205) distributed over 2,000 dictionaries to all third grade students in the Glendale schools. Thank you Elks Lodge for your continued support and generosity!

  Important Dates
  Wednesday, August 26 is Back to School Night for all grades. This year we will be a virtual event; teachers will contact you with links for their back to school night presentations. Please plan to attend.

  Monday, September 7 is Labor Day. There will be no school.


  Daily Instruction
  Instruction begins promptly at 8:20 AM every day for all grades every day.
  Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, instruction ends at 12:15 PM for TK & K. Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, instruction ends at 1:15 PM for 1-3 .
  Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, instruction ends at 2:00 PM for 4-6.

  Wednesdays are minimum days; live instruction ends at 11:25 AM for all grades.
  Please review the schedules shared by teachers and on our website so that your children do not miss valuable instruction. 

  Students Supplies Distribution
  If you were not able to come last week to pick up your child’s bag, please note the last opportunity to do that is Monday, August 24 between 2 PM and 3 PM. We are distributing bags from the auditorium.

  Food Services
  Food Services staff distribute bagged food daily for all children under the age of 18 at Jefferson Elementary school at 12 noon on Fifth Street.

  Closing the Digital Divide
  If you already have a chrome book on loan from the district please continue to use that device. If your child needs a device, please go to GUSD to pick up a device.  The kiosk is open 8 AM to 4 PM daily.

  Attendance
  Attendance is taken daily by all teachers.
  If your child is going to be absent, please complete an absence report or call our office to report the absence. Please also email your child’s teacher so that your child will have an opportunity to make up the schoolwork.


  Technology Learning Pods
  If your child is enrolled in one of our pods and you have already received confirmation from the district, please plan to drop off your child between 7:55 AM and 8:15 AM daily. Please note temperature and health checks need to be conducted every day. Remember to wear your mask and remember to send extra masks for your children. Morning drop off and regular afternoon pick up is on Ruberta Street.

  Limited Extended Care
  Beginning August 24 we have very limited extended care for families who have received information from EEELP only.  Our office does not accept requests for technology pods and extended care. All extended care requests are processed by the district.  Note extended care pick up is from the JUSTIN AVE, the walking gate.

  PBIS
  Jefferson Elementary School is a PBIS school; we focus on safety, responsibility, respect and teamwork. Over the next weeks, students will learn and review the expectations for distance learning.
  You will also receive our Title I parent compact, which is an agreement between students, teachers and parents. I ask that you say take some time to review this document with your child and submit it back to school as directed.

  Thank you for listening and have a good evening.  Սա տիկին Ալեքսանն է, որը զանգում է իմ հերթական կիրակի երեկոյան ուղերձով: Հուսով եմ, որ շատ հանգիստ և զբաղված շաբաթից հետո հանգստացող հանգստյան օրեր եք ունեցել:

  Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս զանգի էլ. Փոստի տարբերակն ունի բոլոր մանրամասները և հայերեն տեքստը:

  Շնորհակալություն Elk's Lodge- ին `մեր երրորդ դասարանցիներին բառարաններ նվիրելու համար: Արդեն 16-րդ տարին անընդմեջ Գլենդեյլ Էլքս քաղաքի թիվ 1289 (120 E. Colorado Blvd., Glendale, CA 91205) Գլենդել քաղաքի դպրոցներում  տարածվեց ավելի քան 2000 բառարան բառարան Գլենդեյլի դպրոցի տարածքում գտնվող բոլոր երրորդ դասարանցիների: Շնորհակալություն Elk's Lodge- ին `շարունակական աջակցության և մեծահոգության համար:

  հիշել
  Չորեքշաբթի, օգոստոսի 26-ին, բոլոր դասարանների համար Վերադառնում է դպրոցական երեկո: Այս տարի դպրոցական երեկո վերադառնալը վիրտուալ իրադարձություն կլինի: ուսուցիչները ձեզ հետ կապվելու են դպրոցական գիշերային շնորհանդեսներին իրենց վերադառնալու համար: Խնդրում ենք ծրագրել մասնակցել:

  Երկուշաբթի, սեպտեմբերի 7-ը Աշխատանքի օր է: Դպրոց չի լինելու:

  Ամենօրյա հրահանգ.
  Այս տարի դասավանդումը սկսվում է անհապաղ առավոտյան 8: 20-ին `բոլոր օրերի բոլոր դասարանների համար:
  Երկուշաբթի, երեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օր, ուսուցումն ավարտվում է ժամը 12: 15-ին TK և K համար երկուշաբթի, երեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ, ուսուցումն ավարտվում է 1: 15-ին `1-3-ը:
  Երկուշաբթի, երեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օր, ուսուցումն ավարտվում է երեկոյան 2: 00-ին, 4-6-ը.

  Չորեքշաբթի օրերը նվազագույն օրեր են. կենդանի ուսուցումն ավարտվում է առավոտյան 11:25-ին բոլոր դասարանների համար:
  Խնդրում ենք վերանայել ուսուցիչների և մեր կայքում համօգտագործված ժամանակացույցերը, որպեսզի ձեր երեխաները բաց չթողնեն արժեքավոր հրահանգներ:

  Ուսանողների պարագաների բաշխում
  Եթե անցած շաբաթ չկարողացաք գալ ձեր երեխայի պայուսակը ձեռք բերել, վերջին հնարավորությունն է ՝ երկուշաբթի, օգոստոսի 24-ին, երեկոյան 2-ից մինչև 3-ը: Մենք դահլիճից տոպրակներ ենք բաժանում:

  Սննդի ծառայություններ
  Սննդի ծառայությունների աշխատակիցները ամեն օր բաշխված սնունդ են բաժանում 18 տարեկանից ցածր բոլոր երեխաների համար childrenեֆերսոնի տարրական դպրոցում, ժամը 12-ին, Հինգերորդ փողոցում:

  Թվային բաժանարարի փակումը.
  Եթե արդեն ունեք թաղամասի վարկի քրոմ գիրք, շարունակեք օգտագործել այդ սարքը: Եթե ձեր երեխան սարքի կարիք ունի, ապա գնացեք GUSD ՝ սարքը վերցնելու համար: Կրպակը բաց է ամեն օր `առավոտյան 8-ից երեկոյան 4-ը:

  Հաճախում
  Մասնակցում են ամեն օր բոլոր ուսուցիչների կողմից:
  Եթե ձեր երեխան բացակա է, խնդրում ենք լրացրեք բացակայության մասին զեկույց կամ զանգահարեք մեր գրասենյակ `բացակայության մասին տեղեկացնելու համար: Խնդրում ենք նաև email ուղարկել ձեր երեխայի ուսուցչին, որպեսզի ձեր երեխան հնարավորություն ունենա կազմելու դպրոցական աշխատանքները:

  Տեխնոլոգիաների ուսուցման
  Եթե ձեր երեխան ընդգրկված է մեր պատիճներից մեկում, և դուք արդեն ստացել եք հաստատում շրջանից, խնդրում ենք պլանավորել ամեն օր հեռացնել ձեր երեխային ամեն օր առավոտյան 7: 55-ից մինչև 8: 15-ը: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ջերմաստիճանը և առողջության ստուգումները անհրաժեշտ է ամեն օր անցկացնել: Մի մոռացեք ձեր դիմակը հագնել և հիշեք, որ երեխաների համար լրացուցիչ դիմակներ եք ուղարկել: Առավոտյան արտահոսքը և առավոտյան կանոնավոր հավաքումը Ռուբերտա փողոցում է:

  Սահմանափակ ընդլայնված խնամք
  Օգոստոսի 24-ից մենք ունենք շատ սահմանափակ խնամք այն ընտանիքների համար, ովքեր միայն EEELP- ից տեղեկատվություն են ստացել: Մեր գրասենյակը չի ընդունում տեխնոլոգիական պատիճների և ընդլայնված խնամքի հարցումներ: Ընդլայնված խնամքի բոլոր հայցերը մշակվում են թաղամասից: Նկատի ունեցեք, որ երկարաձգված խնամքի միջոցը քայլում է դարպասի հենց տեղում:

  PBIS
  Jեֆերսոն տարրական դպրոցը PBIS դպրոց է, որի վրա մենք կենտրոնացած ենք անվտանգության պատասխանատվության և հարգանքի և թիմային աշխատանքի վրա: Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ուսանողները կսովորեն և կվերանայեն հեռավար ուսուցման ակնկալիքները:
  Դուք կստանաք նաև մեր Վերնագիր I ծնողական կոմպակտ, որը ուսանողների, ուսուցիչների և ծնողների միջև համաձայնագիր է: Ես խնդրում եմ, որ ասում եք, որոշ ժամանակ պահանջեք ձեր երեխայի հետ վերանայել այս փաստաթուղթը և այն ուղարկել որպես դպրոց, ինչպես նշված է:

  Շնորհակալություն:

  Comments (-1)
 • Sunday Message 8-16-2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 8/9/2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 5/31/2020

  Comments (-1)
 • Sunday Message 5/24/2020

  Comments (-1)